Prijedlozi za slijedeći simpozij:

Toplice Sveti Martin na Muri – Međimurska županija
Grad Koprivnica – Koprivničko – križevačka županija