Predsjednica, zamjenica, članovi upravnog odbora i tajnica ZNJUK-i od 2016-2019 g.

znjuk.odbor@gmail.com

RB
Zdravstvena ustanova
Ime i Prezime
Adresa
E-mail
Mobitel
1
ZNJUK-i
Barica Hršak
/
predsjednica.znjuk@gmail.com
098/867 700
2
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Ane Švarc
Anita Švarc
Lopudska 3, Dubrovnik
anesvarc@gmail.com
091/4183 900
3
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Svjetlost
Jasmina Kaurić
Dr. Ante Starčevića 14, Sisak
svjetlost.ustanova@gmail.com
098/472 879
4
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Geler
Vito Geler
Strma ulica 16, Daruvar
vitomir.geler@gmail.com
098/240 393
5
Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući Ćorluka
Sanja Rešetar
Mesnička 32, Zagreb
sanja.resetar@sestre.ustanova-corluka.hr
01/4851-422
6
Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika u kući Radmila Juras
Radmila Juras
Dubravski put 6a, Šibenik
zd.nj.radmilajuras@gmail.com
099/333 5888
7
Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući Dijana Ban
Dijana Ban
Franje Čandeka 34, Rijeka
dijana.ban@ri.htnet,hr
091/5019 904
8
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Vlatka Mrzljak
Vlatka Mrzljak
Zagrebačka 78A, Oroslavlje
vlatka.mrzljak@kr.t-com.hr
098/9517613

 

IBAN Udruge: HR8323600001101948946

MB: 01949560

OIB: 52884853676