O nama slika

Udruga medicinskih sestara/tehničara

zdravstvene njege bolesnika u kući

Je samostalni i neprofitni pravni subjekt upisan u Registar Udruga te djeluje na području Republike Hrvatske.

Znjuk

Prednosti članstva

  • Mogućnost aktivnog rada u tijelima Udruge
  • Sudjelovanje na stručnim aktivnostima po povoljnijim cijenama
  • Informiranost preko društvenih mreža i web sadržaja
  • Objavljivanje stručnih radova u Zborniku
O nama

Članstvo u Udruzi

Je dobrovoljno i slobodno. Članom udruge postaje se upisom u Registar članova koje vodi tajnica Udruge. Članom može postati svaki državljanin RH. Strani državljanin može postati članom temeljem pisanog zahtjeva za upis u Registar članova, a kojeg odobri Izvršni odbor. Članarina je 15 kuna po medicinskoj sestri / tehničaru mjesečno.

O nama

Povjerenstva

2019. / 2023.

POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU:

Vlatka Mrzljak, dipl.med.sestra, mag.menadž.kvalitete u zdravstvu – predsjednica
Gorana Žarković, mag.sestrinstva – zamjenica predsjednice
Renata Deduš, mag. sestrinstva – zapisničarka
Mr.sc. Petar Ćosić, mag.sestrinstva – član
Jadranka Plužarić, mag.sestrinstva – članica
Renata Možanić, mag.sestrinstva – članica
Đurđa Vizjak, prvostupnica sestrinstva – članica

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA:

Ljubica Crnošija, prvostupnica sestrinstva – predsjednica
Ruža Erceg, mag.sestrinstva – zamjenica predsjednice
Snježana Vujnović, prvostupnica sestrinstva – zapisničarka
Vlatka Mrzljak, dipl.med.sestra, mag.menadž.kvalitete u zdravstvu – članica – pitanja@hkms.hr

POVJERENSTVA HKMS

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanja – Vlatka Mrzljak
Kontakt – strucna.pitanja@hkms.hr
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu – Ane Švarc
Kontakt – primarna.zdravstvena.zastita@hkms. hr

Preuzmite povjerenstva dokument