U cilju unapređenja djelatnosti zdravstvene njege u kući osnovano je Povjerenstvo za pregovore sa HZZO. Članovi povjerenstva su: HKMS Slava Šepec, zamjena Gorana Žarković; HUP: Pavo Ćorluka, Maša Smokrović; UZNJUK: Barica Hršak Dijana Ban, Radmila Juras, zamjena Vlatka Mrzljak.