SMJERNICE ZA POSTUPKE U ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI

18.06.2019 u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Andrija Štampar” održano je predstavljanje knjige Smjernice za postupke u zdravstvenoj njezi u kući.

HVALA članicama Radne grupe :Vlatka Mrzljak, Jadranka Plužarić, Dijana Ban, Sandra Švarc, Gorana Žarković.
HVALA svim kolegama i kolegicama koje su svojim dolaskom uveličali ovaj trenutak.

HVALA HKMS, MZ i HZZO na pomoći i suradnji.