Kotizacija za članove Udruge
600 kuna

Kotizacije za sudionike koji nisu članovi Udruge
1000 kuna

Kotizacija za pratitelje
300 kuna

Uplate se vrše na račun Udruge :

IBAN HR 8323600001101948946

Uplatu kotizacije potrebno je predočiti pri registraciji.