Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući održala je 13.-16.4.2023. u Zadru XV. međunarodnu konferenciju “Čimbenici kvalitete zdravstvene njege u kući – ljudski resursi i interdisciplinarnost” pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva Zdravstva RH, Zadarske županije i Grada Zadra.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 200 sudionika. U radu konferencije sudjelovali su predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske udruge poslodavaca u zdravstvu, visokoškolskih institucija, Opće bolnice Zadar, Doma zdravlja zadarske županije, drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova te praksi, predstavnici Grada Zadra i Zadarske županije.

U programu konferencije izložena su ukupno 32 izlaganja u sekciji plenarnih predavanja, istraživanja, prikaza praksi i radionica koje su održali predavači iz Engleske, Francuske, Irske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske.

Podršku konferenciji dali su višebrojni sponzori koji su aktivno sudjelovali u programu konferencije i za sudionike pripremili brojne aktivnosti.

Upravni odbor Udruge najljepše se zahvaljuje pokroviteljima, sponzorima i svim sudionicima koji su svojim sudjelovanjem ovu konferenciju učinili uspješnom i posebnom.

YouTube video