Po preporuci Nacionalnog kriznog stožera ODGAĐA SE  XIII. SIMPOZIJ

O novom terminu biti ćete na vrijeme obaviješteni.

23.04 -26.04 2020. Hotel Plavi, Poreč, Istra, Hrvatska – odgođeno


Teme prijedlozi za simpozij

Upute za izradu radova 13. simpozija


KOTIZACIJA ZA ČLANOVE UDRUGE :

21.1.- 28.2./2020 – 600 kuna

1.3. – 31.3./2020 – 700 kuna

1.4. – do datuma održanja Simpozija – 800 kuna

KOTIZACIJA ZA NE ČLANOVE UDRUGE :

21.1. – 28.2./2020 – 900 kuna

1.3. – 31.3./2020 – 1000 kuna

1.4. – do datuma održavanja Simpozija – 1100 kuna

KOTIZACIJA UKLJUČUJE :

NAPOMENA :

Ako je više predavača samo jedan (1) ne plaća kotizaciju

UPLATA KOTIZACIJE:

Uplatu izvršiti na IBAN Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući

Svrha uplate kotizacija za 13. Simpozij

IBAN HR83 2360 0001 1019 4894 6


Informacije o smještaju