U planu Udruge za 2019. je edukacija medicinskih sestara i tehničara zdravstvene njege u kući po županijama “Tehnika namatanja kompresivne terapije”

Tečaj će biti bodovan od HKMS.