Pozivamo sve članove na skupštinu Udruge koja će  se  održati  22.10 .2021 u 11 sati u dvorani HKMS Laščinska cesta.