Provedba Zakona o zdravstvenoj zaštiti – obavijest županijama i Gradu Zagrebu od 2.1.2019.