2019. / 2023.

POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU:

Vlatka Mrzljak, dipl.med.sestra, mag.menadž.kvalitete u zdravstvu – predsjednica
Gorana Žarković, mag.sestrinstva – zamjenica predsjednice
Renata Deduš, mag. sestrinstva – zapisničarka
Mr.sc. Petar Ćosić, mag.sestrinstva – član
Jadranka Plužarić, mag.sestrinstva – članica
Renata Možanić, mag.sestrinstva – članica
Đurđa Vizjak, prvostupnica sestrinstva – članica

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA:

Ljubica Crnošija, prvostupnica sestrinstva – predsjednica
Ruža Erceg, mag.sestrinstva – zamjenica predsjednice
Snježana Vujnović, prvostupnica sestrinstva – zapisničarka
Vlatka Mrzljak, dipl.med.sestra, mag.menadž.kvalitete u zdravstvu – članica

Preuzmite povjerenstva dokument