Potvrđujemo održavanje Simpozija medicinskih sestara zdravstvene njege u kući Poreć 06. – 09. svibnja 2021.

Hotel Plavi

Rezervacija smještaja na telefon: 01 5802532

Program  Simpozija će biti objavljen