Skupština je na sjednici održanoj 21.10.2022. godine donijela Odluku o visini mjesečne članarine za 2023. godinu u iznosu od 2 eura po članu.