Poštovane članice i članovi Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući,

Čestitam vam Međunarodni dan sestrinstva (spomen na rođendan Florence Nightingale koja je u 19. stoljeću utemeljila moderno sestrinstvo iniciranjem ulaska profesionalno obrazovanih medicinskih sestara u zdravstvenu njegu bolesnika).

Medicinske sestre i medicinski tehničari zdravstvene njege u kući svakodnevno skrbe za potrebite bolesnike u njihovim domovima pri čemu je sve naglašenija uloga medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi palijativnih bolesnika, u osiguravanju kvalitetne edukacije bolesnika, članova obitelji ili osoba koje brinu za bolesnike. Medicinske sestre i medicinski tehničari zdravstvene njege u kući čvrsta su potpora kako samom bolesniku tako i članovima obitelji u kompletnoj brizi za bolesnika i savladavanju svih zahtjeva koji su vezani uz kroničnu, često neizlječivu bolest pri čemu uloga medicinskih sestara i medicinskih tehničara, uloga zagovaranja prava bolesnika i neprihvaćanja socioekonomskih razlika posebno dolazi do izražaja.

Sestrinstvo se temelji na znanju, teoriji i istraživanju koje je ključno za razvoj zdravstvene njege i opće unapređenje sestrinstva kao profesije u Republici Hrvatskoj.

Upravo, slijedom svega navedenoga koristim ovu priliku još jednom zahvaliti svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima na dosljednom, požrtvovnom i kontinuiranom radu tijekom trajanja pandemije COVID-19. Iako svjesni trenutno prisutnih dodatnih, otežavajućih uvjeta rada, zahvaljujem svima na suradnji i pridržavanju potrebnih preporučenih mjera u svrhu sprečavanja pojave i/ili širenja pandemije COVID-19 te osiguravanju sigurnosti bolesnika kojima se zdravstvena njega u kući osigurava na svakodnevnoj bazi rada.

Sretan vam Međunarodni dan sestrinstva 2020.!

Ostanite doma – ostanimo odgovorni.

Vaša predsjednica; Barica Hršak.