Poštovane kolegice, poštovani kolege,
pozivamo Vas na Redovnu godišnju skupštinu Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući koja će se održati u petak, 24. studenog 2017. s početkom u 12.00 sati u prostorijama HKMS, Lašćinska cesta 14a, Zagreb, sa sljedećim

Dnevnim redom:

Preuzmite poziv u pdf-u.