Hrvatska komora medicinskih sestara (KHMS) objavila je upute za pripremu planova trajnog usavršavanja za 2018 godinu.